گربه های آماده فروش

کد : ۹۷۰۲ سن: حدودا دو ماهه               آماده ی تحویل جنسیت: ماده          پرشین، هیمالین چاکلت پوینت          رنگ چشم: آبی قیمت = تماس  >>>  ۰۹۱۹۵۲۰۳۷۷۱       کد : ۹۷۰۴ تاریخ تولد: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷               موعد تحویل: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ جنسیت: ماده          پرشین، هیمالین چاکلت پوینت          رنگ چشم: آبی قیمت = تماس  >>>  ۰۹۱۹۵۲۰۳۷۷۱     … ادامه خواندن گربه های آماده فروش