آخرین خبرها
Home / گربه ی پارسی / رتبه بندی استاندارد جهانی گربه پرشین بر اساس رنگ بندی

رتبه بندی استاندارد جهانی گربه پرشین بر اساس رنگ بندی

 

رنگ: سیاه-نژادپارسی- رتبه استاندارد جهانی یک (۱)

black cat

رنگ: سفید-نژادپارسی- رتبه استاندارد جهانی دو(۲)

whithe cat

رنگ: آبی-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی سه(۳)

blue cat

رنگ: قرمز-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی چهار(۴)

red self cat

رنگ: کرم-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی پنج(۵)

cream cat

رنگ: دودی-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی شش(۶)

smoke color cat

رنگ: نقره ای مخطط-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی هفت(۷)

silver tabby cat

رنگ: قهوه ای مخطط-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی هشت(۸)

brown tabby cat

رنگ: قرمزمخطط- نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی نه(۹)

red tabby cat

رنگ: سیاه ،قرمز و کرم-نژاد پارسی-رتبه استاندارد جهانی ده (۱۰)

tortoiseshell cat

emza

 

 

http://persicat.com/?p=205

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *